Under sommaren 2017 utförde vi en bergsprängning i Uppsala. Vi avänder oss av Simplex vid denna typ av arbeten. Simplex är ett system för att spräcka sten, berg och betong från Power Tools. Systemet utlöser elektriskt små krutladdade patroner. Simplex är en mjukar metod än konventionell sprängning med dynamit och skapar minimalt med vibrationer och stenkast.

    

Under veckan skapade vi en vacker trädgårdsmiljö i Alsike. Arbetet började med utgrävning av jord i de berörda partierna, markförberedelse med stenkross, installation av markduk och avslutades med stenläggning samt uppbyggnad av stenmurar som inramning av området.

En stenmur skapar goda förutsättningar för en prydlig och lättskött trädgård framför allt på sluttande tomter. Vi började med att gräva ut marken för att skapa ett stadigt fundament för muren, därifrån byggde vi upp muren till önskad höjd så att den matchade kundens önskemål.

Plåttaket som skulle renoveras var i riktigt dåligt skick vilket medförde risk för fuktskador i huset. Vi började med att ersätta rostiga och skadade plåtar, säkerställde att plåtskarvarna var täta och avslutade med att måla hela taket.

Vår kund önskade en altan som följde husets kontur och bibehöll ljusinsläppet till källaren. Lösningen blev en kombination av en upphöjd terrass med en altan i entrénivå, vi kompletterade med trappor som gör det smidigt nå terrassen från altanen samt trädgården från terrassen.

Sfeab.se © 2016 Alla rättigheter reserverade.